วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

คปภ.เปิดตัวกรมธรรม์ พ.ร.บ.รถใหม่ ติดแถบ3มิติเป็นของแท้ : ASN Broker #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

คปภ.เปิดตัวกรมธรรม์ พ.ร.บ.รถใหม่ ติดแถบ3มิติเป็นของแท้ : ASN Broker #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์


คปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ติดแถบโฮโลแกรม3 มิติ ภายใต้แนวคิด
“เช็ก ใช่ ชัวร์” เช็กง่ายๆ ด้วยสายตา ถ้าเห็นแถบสามมิติยืนยันรับความคุ้มครอง...

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า 
จากที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดโครงการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ณ ที่ทำการขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
พบว่า มีการปลอมกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ จากกลุ่มเจ้าของรถเพื่อใช้สำหรับเสียภาษีรถยนต์ประจำปี 
และจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลอม เช่น การถ่ายเอกสารสี หรือการสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่งผลให้เจ้าของรถที่ทำประกันภัยได้รับความเดือดร้อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

เลขาธิการ คปภ.กล่าวต่อว่า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับมีภารกิจหลักที่สำคัญหนึ่งคือ การคุ้มครองประชาชน
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยและภาคธุรกิจ จัดทำกรมธรรม์
ประกันภัยรถภาคบังคับรูปแบบใหม่ติดแถบ โฮโลแกรมสามมิติ ตามแนวยาวของกระดาษบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งลักษณะคล้ายกับที่ติดในธนบัตร ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
ด้าน นายสมพร สืบถวิลกุล ประธานคณะกรรมการประกันภัยรถยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่นี้เป็นความร่วมมือของธุรกิจประกันภัยที่ได้ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับรูปแบบใหม่ขึ้นในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งถือเป็น
นวัตกรรมของการประกันภัยในการพิมพ์ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ.รถ
โดยใช้กระดาษที่มีเอกลักษณ์พิเศษป้องกันการปลอมแปลง ที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบ

ปธ.คณะกรรมการฯ สมาคมประกันวินาศภัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ผู้ที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. หรือผู้ที่ต่ออายุพ.ร.บ.รถ
สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ที่ได้โดยการสังเกตแถบสามมิติที่อยู่ในกรมธรรม์ ที่สำคัญทุกครั้งที่ซื้อ
หรือต่ออายุ พ.ร.บ.รถ ควรเลือกซื้อประกันภัยผ่านตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีใบอนุญาตเท่านั้น 
และการจ่ายเบี้ยประกันภัยต้องได้รับเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันภัยเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.และสมาคมประกันวินาศภัย จะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.รถรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการทำประกันภัยรถ และตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ด้วยตนเอง เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการประกันภัยกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่กรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบเอกสารก่อนการต่อภาษีรถประจำปีอีกด้วย

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น