วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

มาดู ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ของ LMG กัน : ASN Broker #ประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

มาดู ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ของ LMG กัน : ASN Broker #ประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์


ขั้นตอนการแจ้งเคลม
 
การแจ้งเคลมแบ่งเป็น 2 แบบตามประเภทของการเคลม ดังนี้
- เคลมที่ต้องการพนักงานออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ได้แก่ เกิดเหตุมีคู่กรณี หรือมีผู้บาดเจ็บ หรือ รถประกันหรือรถคู่กรณีเสียหายมาก ซึ่งเคลมประเภทนี้ ผู้ขับขี่รถประกันหรือรถคู่กรณีจะได้รับใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหายจากพนักงาน ตรวจสอบอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถนำไปติดต่อซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทฯได้ทันที

- เคลมที่ไม่ต้องการพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ได้แก่ รถประกันเสียหายเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณี ซึ่งเคลมประเภทนี้ ผู้ขับขี่รถประกันสามารถนำรถประกันเข้าไปติดต่อซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทฯได้ตลอดเวลาที่ผู้ขับขี่สะดวก แต่ทั้งนี้ต้องก่อนกรมธรรม์หมดอายุ
 
 


- เพื่อความปลอดภัย กรุณาเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทันทีเมื่อเกิดเหตุ
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน LMG มี 2 วิธีให้ท่านเลือกดังนี้
 • โทร 1790 One Call กรณีรถเกิดอุบัติเหตุและรออยู่พร้อมคู่กรณี ณ ที่เกิดเหตุ หรือ เกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ โทร.แจ้ง 1790 LMG One Call ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง เบอร์เดียว ทั่วประเทศ
 • โทรแจ้งอุบัติเหตุผ่าน iClaim  App (สำหรับลูกค้าที่ใช้ไอโฟน)
  ท่านสามารถดาว์นโหลด iClaim App และลงทะเบียนข้อมูลกรมธรรม์ของท่านล่วงหน้าได้ฟรี ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุท่านสามารถโทรแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ผ่านทาง App โดยข้อมูลกรมธรรม์ และ พิกัดจุดเกิดเหตุจะถูกส่งมายังศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุโดยอัติโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไปหาท่าน
- การแจ้งเลขที่กรมธรรม์ หรือเลขทะเบียนรถ ลักษณะการเกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนหรือจุดที่สังเกตเห็นได้ชัด จะช่วยให้การรับแจ้งอุบัติเหตุและการให้บริการดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
LMG ON CALL 1790
 
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุจะประสานงานกับพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด เพื่อไปพบท่านโดยเร็วที่สุด โดยท่านจะได้รับ SMS แจ้งชื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อม หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขเคลม
 • พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุให้บริการเคลม ด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย ได้แก่ เครื่อง Tablet, Mobile Printer และระบบข้อมูล ออนไลน์ ณ จุดเกิดเหตุ เชื่อมกับ Core System ของบริษัทฯโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ทันที
 
 
 • ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์ เพียงนำ ใบรายการความเสียหาย ซึ่งพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกให้ไว้กับท่านมามอบให้อู่หรือศูนย์บริการ เพื่อดำเนินการซ่อม
 • เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ครบวงจร อู่หรือศูนย์บริการหรือร้านอะไหล่ จะแจ้งเคลม ตกลงราคา และวางบิลผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์กับบริษัทฯทั้งหมด
 
 
 


เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน LMG มี 2 วิธีให้ท่านเลือกดังนี้
 • แจ้งซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือ ท่านสามารถกรอกเคลมฟอร์มที่อู่ หรือ มอบเคลมฟอร์มที่ท่านได้กรอกแล้วให้กับอู่ เพื่อบันทึกเข้าระบบแจ้งเคลมออนไลน์ และ รับหมายเลขเคลมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้กรุณาเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ กรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่
 • แจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์
ท่านสามารถทำเคลมผ่านระบบออนไลน์ผ่านทาง iClaim on PC, iClaim on iPhone, หรือ iClaim on Android เพียง ระบุรายละเอียด 4 ขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ดังนี้
 • 1. ใส่ข้อมูลฝ่ายรถประกัน
 • 2. ใส่ข้อมูลการเกิดเหตุ
 • 3. ถ่ายภาพรถให้ติดแผ่นป้ายทะเบียน ภาพความเสียหายที่จะเคลม ใบขับขี่ และ กรมธรรม์  
 • 4. เลือกสถานะฝ่ายรถประกัน (เลือก ‘ฝ่ายผิด’)
โดยระบบจะออกหมายเลขเคลมให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ท่านนำไปติดต่ออู่หรือศูนย์บริการในเครือเพื่อจัดซ่อมต่อไป
 
 • เมื่อท่านมีหมายเลขเคลมแล้ว ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
  เพื่อดำเนินการซ่อมได้
 • เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ครบวงจร อู่หรือศูนย์บริการหรือร้านอะไหล่ จะแจ้งเคลม ตกลงราคา และวางบิลผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์กับบริษัทฯทั้งหมด
 


 
 

ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการที่ไม่ใช่ในเครือ หรือเป็นคู่สัญญากับทางบริษัทฯได้
แต่จะมีความแตกต่างใน 2 ส่วน ได้แก่
 • การอนุมัติราคาค่าซ่อม บริษัทฯจะอนุมัติราคาค่าซ่อมให้เท่ากับการซ่อมกับอู่หรือศูนย์บริการในเครือ ดังนั้นหากมีส่วนต่างค่าซ่อม ทางผู้เอาประกันภัยรถยนต์จะต้องรับผิดชอบ ในส่วนแตกต่างดังกล่าวเอง และในกรณีต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ ทางอู่นอกเครือดังกล่าว จะต้องเป็นผู้จัดหาอะไหล่ตามที่บริษัทฯได้อนุมัติไปแล้วเอง โดยจะต้องคิดส่วนลดราคาอะไหล่ ให้เท่ากับร้านอะไหล่ในเครือของบริษัทฯ
 •  ผู้เอาประกันรถยนต์หรือเจ้าของรถต้องนำเรื่องเข้ามาติดต่อหรือคุมราคาหรือตั้งเบิก ด้วยตนเอง
   
 • ผู้เอาประกันฯหรือเจ้าของรถต้องนำรถประกันหรือรถคู่กรณีพร้อมใบเสนอราคาค่าซ่อมเข้ามารอคิวคุมราคาตกลงราคาค่าซ่อม
  ที่ศูนย์บริการสินไหมครบวงจร (กรณีนำรถเข้าซ่อมในกทม.และปริมลฑล)CESC หรือ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ
  (กรณีนำรถเข้าซ่อมต่างจังหวัด)
 • กรุณาเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ สำเนาทะเบียนรถ  สำเนาใบขับขี่  สำเนากรมธรรม์ (กรณีมอบอำนาจให้อู่มาดำเนินการแทน) สำเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการรับค่าสินไหมทางการโอนเงิน)
 • ทั้งนี้กรณีรถประกันเบี้ยซ่อมห้าง ต้องการเข้าซ่อมที่ศูนย์ฯ นอกเครือ ทางบริษัทฯจะจัดเจ้าหน้าที่ออกอนุมัติราคาให้ที่ศูนย์ฯ ภายหลังจากที่ได้รับใบเสนอราคาค่าซ่อมจากทางศูนย์ฯ
 • หากไม่สามารถเข้ามาติดต่อได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนได้ 
 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น