วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันที่11 และ หยุดปีใหม่ ขึ้นทางด่วนฟรี 10 ด่าน #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวซัดโซเชียล

วันที่11 และ หยุดปีใหม่ ขึ้นทางด่วนฟรี 10 ด่าน #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวซัดโซเชียล
วันที่11 และ หยุดปีใหม่ ขึ้นทางด่วนฟรี 10 ด่าน #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวซัดโซเชียล

   ASN Broker ขอนำข้อมูลมาอัพเดท เนื่องด้วยกิจกรรม Bike For Dad 2015 ปั่นเพื่อพ่อและช่วงปีใหม่  
   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เสนอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องในโอกาสจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อBike for dad”ในวันที่11 ธ.ค.2558 ระหว่างเวลา 09.00– 23.00 น.สำหรับทางพิเศษศรีรัชจำนวน6 ด่าน ได้แก่ด่านยมราช ด่านหัวลำโพงด่านสะพานสว่าง ด่านอุรุพงษ์ด่านสุรวงศ์ ด่านถนนจันทร์และทางพิเศษเฉลิมมหานคร(ทางด่วนขั้นที่1)จำนวน4 ด่าน
ได้แก่ด่านพระราม4-1ด่านพระราม4-2ด่านเพลินจิตและด่านเพชรบุรี รวม 10 ด่าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน
    นอกเหนือจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังได้มีการเห็นชอบ ให้ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางประกอบด้วยสายบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)กับทางพิเศษบูรพาวิถีตั้งแต่เวลา 00.01น. วันที่25ธ.ค.2558ถึงเวลา 24.00น. วันที่3 ม.ค.2559
           การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ประกาศงดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหมด 11 ด่าน ตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น. ได้แก่
           ด่านยมราช
           ด่านหัวลำโพง
           ด่านสะพานสว่าง
           ด่านอุรุพงษ์
           ด่านสุรวงศ์
           ด่านจันทน์
           ด่านสาทร
           ด่านพระรามสี่ 1
           ด่านพระรามสี่ 2
           ด่านเพลินจิต
           ด่านเพชรบุรี

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันที่10, 11 และ 16 ธ.ค. มีปิดถนนใดบ้าง สรุปเพื่อทราบครับ #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล

วันที่ 7, 10, 11 และ 16 ธ.ค. มีปิดถนนใดบ้าง สรุปเพื่อทราบครับ #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล
วันที่  10, 11 และ 16 ธ.ค. มีปิดถนนใดบ้าง สรุปเพื่อทราบครับ #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล

ASN Broker ขออัพเดท กิจกรรมพิเศษ ในช่วงวันที่  10, 11 และ 16 ธ.ค. มีปิดถนนใดบ้าง สรุปเพื่อทราบครับ 
วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ปิดถนน ซ้อมเคลื่อนพระศพสังฆราช
- ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ แยกป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านฟ้า
- ถนนหลานหลวง ตั้งแต่ แยกผ่านฟ้า ถึง แยกสะพานขาว
- ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่ แยกสะพานขาว ถึง แยกนพวงศ์
- ถนนหลวงตั้งแต่ แยกนพวงศ์ ถึง แยกพลับพลาไชย
-----------------------------------------------------
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 Bike for dad “วันจริง”! ปิดถนน
1 พระลานพระราชวังดุสิต
2 แยกราชประสงค์
3 จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
4 สวนลุมพินี
5 วงเวียนโอเดียน
6 เยาวราช
7 วงเวียนใหญ่
8 กองบัญชาการกองทัพเรือ
9 โรงพยาบาลศิริราช
10 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
----------------------------------------------
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 “พิธีจริง” เคลื่อนพระศพพระสังฆราช
- ถนนพระสุเมรุตั้งแต่แยกบางลำพูถึงแยกสิบสามห้าง
- ถนนสิบสามห้างตลอดสาย
- ถนนบวรนิเวศน์ ตลอดสาย
- ถนนบ้านพานถมตลอดสาย
- ถนนดินสอตั้งแต่อนุเสาวรีย์ชัยปรชาธิปไตยถึง ถนนพระสุเมรุ
- ถนนพระสุเมรุตั้งแต่ถนนสิบสามห้าง ถึง แยกป้อมมหากาฬ
- ถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่แยกป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านฟ้า
- ถนนหลานหลวงตั้งแต่แยกผ่านฟ้าถึงแยกสะพานขาว
- ถนนกรุงเกษมตั้งแต่แยกสะพานขาวถึงแยกนพวงศ์
- ถนนหลวงตั้งแต่แยกนพวงศ์ถึงแยกพลับพลาไชย
- ถนนประชาธิปไตยตั้งแต่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์ถึง สะพานเฉลิมวันชาติ
- ถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงแยกผ่านฟ้า
- ถนนมหาไชยตั้งแต่แยกสำราญราษฎ์ถึงแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกจปร.ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- ถนนจักรพรรดิพงษ์ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงจุดตัดถนนพระราม4
- ถนนนครสวรรค์ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- ถนนพะเนียงตลอดสาย
- ถนนกรุงเกษมตั้งแต่แยกเทวกรรมถึงแยกสะพานขาว
- ถนนหลานหลวงตั้งแต่แยกยมราชถึงสะพานขาว
- ถนนอนันตนาคตลอดสาย
- ถนนพญามหาอำมาตย์ตลอดสาย
- ถนนบำรุงเมืองตั้งแต่แยกแม้นศรีถึงแยกกษัตริย์ศึก
- ถนนพระราม1ตั้งแต่แยกกษัตริย์ศึกถึงแยกพงษ์พระราม
- ถนนยศเสตลอดสาย 25.ถนนพลับพลาไชยตั้งแต่จุดจัดตัดถนนมังกรถึง- ถนนกรุงเกษม
- ถนนพลับพลาไชยตั้งแต่จุดตัดถนนมังกรถึงถนนบำรุงเมือง(แยกอนามัย)
- ถนนหลวง ตั้งแต่แยกวรจักรถึงแยกนพวงศ์
- ถนนกรุงเกษมตั้งแต่แยกหัวลำโพง ถึงแยกนพวงศ์
- ถนนมิตรพันธ์ตั้งแต่จุดตัดถนนมังกร ถึงถนนหลวง