วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันที่10, 11 และ 16 ธ.ค. มีปิดถนนใดบ้าง สรุปเพื่อทราบครับ #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล

วันที่ 7, 10, 11 และ 16 ธ.ค. มีปิดถนนใดบ้าง สรุปเพื่อทราบครับ #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล
วันที่  10, 11 และ 16 ธ.ค. มีปิดถนนใดบ้าง สรุปเพื่อทราบครับ #เรื่องเด่นเย็นนี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล

ASN Broker ขออัพเดท กิจกรรมพิเศษ ในช่วงวันที่  10, 11 และ 16 ธ.ค. มีปิดถนนใดบ้าง สรุปเพื่อทราบครับ 
วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ปิดถนน ซ้อมเคลื่อนพระศพสังฆราช
- ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ แยกป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านฟ้า
- ถนนหลานหลวง ตั้งแต่ แยกผ่านฟ้า ถึง แยกสะพานขาว
- ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่ แยกสะพานขาว ถึง แยกนพวงศ์
- ถนนหลวงตั้งแต่ แยกนพวงศ์ ถึง แยกพลับพลาไชย
-----------------------------------------------------
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 Bike for dad “วันจริง”! ปิดถนน
1 พระลานพระราชวังดุสิต
2 แยกราชประสงค์
3 จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
4 สวนลุมพินี
5 วงเวียนโอเดียน
6 เยาวราช
7 วงเวียนใหญ่
8 กองบัญชาการกองทัพเรือ
9 โรงพยาบาลศิริราช
10 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
----------------------------------------------
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 “พิธีจริง” เคลื่อนพระศพพระสังฆราช
- ถนนพระสุเมรุตั้งแต่แยกบางลำพูถึงแยกสิบสามห้าง
- ถนนสิบสามห้างตลอดสาย
- ถนนบวรนิเวศน์ ตลอดสาย
- ถนนบ้านพานถมตลอดสาย
- ถนนดินสอตั้งแต่อนุเสาวรีย์ชัยปรชาธิปไตยถึง ถนนพระสุเมรุ
- ถนนพระสุเมรุตั้งแต่ถนนสิบสามห้าง ถึง แยกป้อมมหากาฬ
- ถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่แยกป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านฟ้า
- ถนนหลานหลวงตั้งแต่แยกผ่านฟ้าถึงแยกสะพานขาว
- ถนนกรุงเกษมตั้งแต่แยกสะพานขาวถึงแยกนพวงศ์
- ถนนหลวงตั้งแต่แยกนพวงศ์ถึงแยกพลับพลาไชย
- ถนนประชาธิปไตยตั้งแต่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์ถึง สะพานเฉลิมวันชาติ
- ถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงแยกผ่านฟ้า
- ถนนมหาไชยตั้งแต่แยกสำราญราษฎ์ถึงแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกจปร.ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- ถนนจักรพรรดิพงษ์ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงจุดตัดถนนพระราม4
- ถนนนครสวรรค์ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- ถนนพะเนียงตลอดสาย
- ถนนกรุงเกษมตั้งแต่แยกเทวกรรมถึงแยกสะพานขาว
- ถนนหลานหลวงตั้งแต่แยกยมราชถึงสะพานขาว
- ถนนอนันตนาคตลอดสาย
- ถนนพญามหาอำมาตย์ตลอดสาย
- ถนนบำรุงเมืองตั้งแต่แยกแม้นศรีถึงแยกกษัตริย์ศึก
- ถนนพระราม1ตั้งแต่แยกกษัตริย์ศึกถึงแยกพงษ์พระราม
- ถนนยศเสตลอดสาย 25.ถนนพลับพลาไชยตั้งแต่จุดจัดตัดถนนมังกรถึง- ถนนกรุงเกษม
- ถนนพลับพลาไชยตั้งแต่จุดตัดถนนมังกรถึงถนนบำรุงเมือง(แยกอนามัย)
- ถนนหลวง ตั้งแต่แยกวรจักรถึงแยกนพวงศ์
- ถนนกรุงเกษมตั้งแต่แยกหัวลำโพง ถึงแยกนพวงศ์
- ถนนมิตรพันธ์ตั้งแต่จุดตัดถนนมังกร ถึงถนนหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น