วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ จริงหรือไม่ ดูยังไงย : ASN Broker #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

www.asnbroker.co.th
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ จริงหรือไม่ ดูยังไงย : ASN Broker #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์


คำถามหนึ่งที่มักพบเสมอในเว็บบอร์ดสำหรับคนที่จะกำลังจะทำประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าจะทำเพราะแถมมากับรถป้ายแดง ทำเพราะถูกไฟแนนซ์บังคับให้ทำ หรือทำเพราะสมัครใจทำจริงๆตามชื่อที่เรียกว่าประกันภาคสมัครใจก็ตาม นั่นก็คือคำถามที่ว่า “ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคา ... แพงมั้ย” และคำถามอื่นๆในทำนองนี้ เพราะเป็นธรรมชาติของคนเราที่ต้องการความคุ้มค่าในขณะเดียวกันก็อยากประหยัดเงิน (ขอจ่ายเงินให้น้อยที่สุด แต่อยากได้ของดีมากที่สุด) แต่คนถามมักไม่โพสต์รายละเอียดกรมธรรม์มาให้ดูด้วย
ตัวเปรียบเทียบว่าเบี้ยประกันว่าเจ้าไหนถูกหรือราคาแพง
ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาจะทำประกันภัยรถยนต์อย่างไรดี รวมถึงตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว แต่ถ้ายังงงอีก มาดูแบบง่าย ๆ ก็คือสุดก็มาดูประเด็นหลัก ๆ ที่พอจะช่วยพิจารณาว่าเบี้ยประกันนั้นถูกหรือแพงได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ถ้าตัดเรื่องที่มันเหมือน ๆ กันออก เช่น รถคันเดียวกัน การระบุ/ไม่ระบุคนขับ การซ่อมห้าง/ซ่อมศูนย์ เป็นต้น ให้ดูประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้เปรียบเทียบกันเพราะบริษัทประกันภัยแต่ละที่อาจจะให้ได้ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย โดยทั่วไปจะได้ 85% ของราคาตลาดของรถยนต์
 • ความคุ้มครอง ทส./ครั้ง เริ่มต้นที่ 200,000 บาท จนถึง Unlimited
 • ความคุ้มครอง บจ. โดยมี 2 อย่างประกอบกัน
o   บจ. / คน เริ่มต้นที่ 100,000 บาท จนถึง Unlimited
o   บจ. รวม / ครั้ง เริ่มต้นที่ 10 ล้านบาท จนถึง Unlimited
 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) ตามจำนวนผู้โดยสารและคนขับ ประกอบด้วย
 1. สูญเสีย ชีวิต
 2. สูญเสีย มือ เท้า สายตา
 3. ทุพพลภาพถาวร
 4. ทุพพลภาพชั่วคราว
การเลือกประกันส่วนนี้จะกำหนดตายตัวไว้ 2 แบบ โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้ง 2 แบบ คือ
o   คุ้มครองตามข้อ 1 2 และ 3 รวมกัน
o   คุ้มครองตามข้อ 4
 • การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) ตามจำนวนผู้โดยสารและคนขับ เริ่มต้นที่คนละ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) ใช้กรณีที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
 • มีค่าเสียหายส่วนแรกแบบสมัครใจจ่ายหรือไม่
หมายเหตุ:
บจ. หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกหรือผู้โดยสารในรถ
ทส. หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ระวังติดกับดักประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบประหยัด
ถ้าเราเคยขึ้นเครื่องบินหรือแม้แต่รถไฟไทย เราคงเคยได้ยินคำว่าที่นั่งชั้น 1 (first class) ซึ่งคนที่นั่งชั้นนี้จะมีอภิสิทธิ์และมีความแตกต่างกันกับคนที่นั่งชั้นประหยัด (economy class) ที่เห็นได้อย่างเห็นได้ชัดเจน หลายคนที่จะทำประกันภัยรถยนต์ก็เลยอยากได้ชั้น 1 เพราะมีจินตนาการไว้ในหัวสมองว่าชั้น 1 คืออภิสิทธิ์ชน แต่ก็อยากจ่ายให้น้อยที่สุด จึงมีบริษัทประกันบางเจ้าหัวใสทำแพ็คเกจประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบประหยัด (ซึ่งความหมายมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง)
คำว่าชั้น 1 ของประกันภัยรถยนต์นั้นมันเป็นภาษาทางการตลาด มันจึงหมายถึงขอบเขตการคุ้มครองที่กว้างขึ้นตามตัวเปรียบเทียบที่กล่าวไว้เท่านั้น ส่วนจำนวนเงินที่คุ้มครองแต่ละตัวมันจะมากหรือน้อยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะชั้น 1 ของการประกันภัยรถยนต์มันไม่ได้มีความหมายแบบเดียวกับที่นั่งบนเครื่องบินนั่นเอง และมันไม่ใช่หมายถึงเรามีอภิสิทธิ์เหนือชั้นกว่าใครอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดเช่นกัน เช่น คิดว่า ถ้าเราขับรถไปชนรถคนอื่นที่มีประกันชั้น 1 แล้ว เราไม่ต้องรับผิดอะไร เป็นต้น ซึ่งผมก็เคยเขียนบทความไว้ว่า ประกันภัยชั้น 1 ก็ไม่ใช่เทพ
ก่อนอื่นขอบอกว่าใช้วิธีการคำนวณแบบเดียวที่ใช้ในบทความเรื่อง วิธีคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ครับ
ตัวอย่างการคำนวณ
นาย A มีอายุ 26 ปี เพิ่งถอยรถยนต์ป้ายแดง ขนาด 1800 cc  ออกมาที่ใช้งานแบบส่วนบุคคล โดยใช้ด้วยกันกับน้องชาย อายุ 20 ปี ต้องการทำประกันภัยชั้น 1 แบบระบุคนขับ ขอวงเงินคุ้มครองตัวรถ จำนวน 800,000 บาท รถยนต์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 4 ทั้งนี้ ลองมาดูการกำหนดความต้องการ แบบประหยัด แบบเหมาะสม และแบบเต็มเหนี่ยวกัน
 
สิ่งที่เหมือนกัน
 • รถขนาด 1800 cc อายุ 1 ปี
 • ระบุคนขับ ใช้งานแบบส่วนบุคคล
 • วงเงินคุ้มครองตัวรถ 800,000 บาท
 
สิ่งที่บริษัทประกันอาจจะเสนอราคาที่ต่างกันไป
ประเด็นเปรียบเทียบ
แบบประหยัด
แบบปานกลาง ตามความเหมาะสม
แบบเต็มเหนี่ยว
ความคุ้มครอง ทส./ครั้ง
200,000 บาท
1,000,000 บาท
unlimited
บจ. / คน
100,000 บาท
500,000 บาท
unlimited
บจ. รวม / ครั้ง
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
unlimited
ร.ย. 01
(ประกันอุบัติภัย)
ไม่เอา
เอาเฉพาะ (1 – 3)
1 คนขับ + 3 ผู้โดยสาร
คนละ 100,000 บาท
เอา (1 – 4)
1 คนขับ + 6 ผู้โดยสาร
(1-3) คนละ 100,000 บาท
(4) คนละ 500 บาท / สัปดาห์
ร.ย. 02
(รักษาพยาบาล)
50,000 บาท x 2 คน
100,000 บาท x 4 คน
500,000 บาท x 7 คน
ร.ย. 03 (ประกันตัว)
70,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก
2,000 บาท
2,000 บาท
ไม่จ่าย
เบี้ยประกันเบื้องต้น
17,092 - 29,666
19,426 - 32,220
22,429 - 35,467

หมายเหตุ: ให้ลองดาวน์โหลดไฟล์  excel และไฟล์พิกัดอัตราเบี้ยประกันมาดูประกอบด้วยนะครับ
 
จะเอาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาถูกหรือราคาเทพดี
ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีสูตรตายตัวครับ เพราะมันอยู่ที่องค์ประกอบอื่นและการเลือกของเรา เช่น
 • ถ้าสถิติการเยียวยาการบาดเจ็บคนถูกรถชนไม่เกิน 1,000,000 บาท เราอาจจะเลือก unlimited เฉพาะบจ./ครั้ง แต่ บจ. / คนไม่จำเป็นต้อง unlimited ก็ได้ ถ้าเราประเมินว่าเราอาจจะขับรถไปชนรถทัวร์บนทางด่วนจนรถทัวร์เสียหลักตกทางด่วน
 • ถ้าเราคิดว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เราขับรถไปชนจนเสียหายมักมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท เราก็ไม่จำเป็นต้องเลือก ทส. เป็น unlimited
 • ถ้าเราขับรถแบบสปอร์ต ขับเดี่ยวตลอด เราอาจจะลดจำนวนคนสำหรับ รย 01 กับ รย 02 ลง และยิ่งหากเรามีประกันอุบัติภัยหรือประกันชีวิตอื่นอยู่แล้ว ก็ยิ่งไม่จำเป็น (แต่เบี้ยประกันลดหลักร้อย)

สรุปภาพ
 
ข้อคิดก็คือว่า อย่าเพิ่งดีใจว่าเราได้ทำประกันกัน 1 แล้วจนลืมดูเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง บางทีมันอาจจะด้อยกว่าประกันภัยรถยนต์แบบ 2+ หรือ 3+ก็เป็นได้ครับ และถ้าจะทำประกันภัยชั้น 1 ที่คุ้มครองแบบเทพ เบี้ยประกันก็แพงจนหูตูบครับ
 
ที่มา http://insurancethaicar.blogspot.com/

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker นายหน้าประกันรถยนต์ ออนไลน์อันดับ 1 ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์,โปรโมชั่น รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 1,พ ร บ รถยนต์,ราคา ประกัน ชั้น 1 ,เบี้ยประกันภัยรถยนต์,โปรโมชั่นรถ,ประกัน ชั้น1 ราคา,เมื่องไทย ประกันภัย รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 3,เช็คเบี้ยประกันภัย รถยนต์

 

1 ความคิดเห็น:

 1. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ จริงหรือไม่ ดูยังไงย : ASN Broker #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

  ตอบลบ