วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตัวแทน-แบงก์-นายหน้า ช่องทางใดขายประกันมากที่สุด #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์
ตัวแทน-แบงก์-นายหน้า ช่องทางใดขายประกันมากที่สุด #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์

ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยรับตรงในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม 2557) รวม 409,696 ล้านบาท
เติบโต 11.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประกันชีวิตมีเบี้ยรับตรง 291,347 ล้านบาท
เติบโต 17.08% มีตัวแทนเป็นช่องหลักทำเบี้ยได้มากที่สุด 140,983 ล้านบาท เติบโต 5.87%
คิดเป็นสัดส่วน 48.84% ของเบี้ยรับตรงประกันชีวิตทั้งหมด รองลงมา 44.90% เป็นช่องทางธนาคาร
หรือแบงก์แอสชัวรันส์ 129,609 ล้านบาท เติบโต 27.97% และช่องทางขายผ่านโทรศัพท์
(เทเลมาร์เก็ตติ้ง) 7,520 ล้านบาท เติบโตติดลบ 1.08% สัดส่วน 2.61% 
ประกันภัยรถยนต์

ขณะที่ฝั่งประกันวินาศภัย(ประกันภัยรถยนต์)มีเบี้ยรับตรง 118,187 ล้านบาท เติบโต 1.17% มีนายหน้าเป็นช่องทาง
ทำเบี้ยได้มากที่สุด 68,053 ล้านบาท เติบโต 2.35% กินสัดส่วน 57.58% ของเบี้ยรับตรงประกันวินาศภัย
ทั้งหมด รองลงมา 14.86% เป็นช่องทางตัวแทน 17,562 ล้านบาท เติบโต 2.92% ตามด้วย
แบงก์แอสชัวรันส์ 12.20% เป็นเบี้ย 14,421 ล้านบาท เติบโตติดลบ 12.31% ส่วนช่องทางที่มาแรง
คือ อินเตอร์เน็ต 1,408 ล้านบาท สัดส่วนที่ 1.19% แต่เติบโตถึง 580.76%

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Brokerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น