วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ผู้ช่วยคนสําคัญของสาวๆ นักขับ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ผู้ช่วยคนสําคัญของสาวๆ นักขับ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

ในยุคปัจจุบันมีสาวๆ จํานวนไม่น้อยเลยที่เลือกขับรถเองมากกว่าจะใช้ขนส่งมวลชนหรือรถสาธารณะ จะเพื่อความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องกลับบ้านในยามค่ํามืด
สิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากที่ผู้หญิงต้องคํานึงถึงเมื่อขับรถนอกเหนือจากการดูแลสภาพรถ และการมีสติขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วคือการหาตัวช่วยที่จะสร้างความอุ่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก พบว่าภายในระยะเวลา 1 ปี มีสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกเฉลี่ยกว่า 60,000 ราย หรือประมาณ 7 รายใน 1 ชั่วโมง ก่อให้เกิดความเสียหายรวมมูลค่าเกือบ 700 ล้านบาท การทําประกันรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เนื่องจากอุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เสมอผู้ขับขี่จึงต้องหาหลักประกันที่ทําให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย และในกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นผู้หญิงการมีตัวแทนเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหลังเกิดอุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ และลดความกังวลไปได้”
หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พรบ.” ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันทุกประเภท ต้องทําประกันภัย รวมทั้งต้องใช้เป็นเอกสารสําคัญอย่างหนึ่งในการต่อทะเบียนเสียภาษีรถยนต์ประจําปีอีกด้วย แต่ทั้งนี้ก็มีรถบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทําประกัน พรบ. ยกตัวอย่างเช่น รถสําหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสําหรับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด รถของกระทรวง ทบวงกรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานครbเมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น รถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เป็นการประกันภัยที่ใครอยากทําก็ทํา ไม่มีการบังคับ แบ่งเป็น
- ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือชีวิต ร่างกายหรืออนามัยบุคคลภายนอก และผู้โดยสารภายในรถ, ทรัพย์สินบุคคลภายนอก, ความเสียหาย การสูญหาย หรือไฟไหม้ของตัวรถคันเอาประกันภัย
- ประเภท 2 (ชั้น 2) คุ้มครองชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอกและผู้โดยสารภายในรถ, ทรัพย์สินบุคคลภายนอก, การสูญหายหรือไฟไหม้ของตัวรถคันเอาประกันภัย
- ประเภท 3 (ชั้น 3) คุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก คือ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- ประเภท 4 (ชั้น 4) คุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก
- ประเภท 5 หรือที่นิยมเรียกว่าประกันรถยนต์ 2 พลัส หรือประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส คุ้มครองชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ทรัพย์สินบุคคลภายนอกความเสียหายตัวรถยนต์คันเอาประกันที่แจ้งคู่กรณีได้ โดยคู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น การสูญหาย หรือไฟไหม้ของตัวรถคันเอาประกันภัย
จากประเภทของประกันภัยรถยนต์ทั้งหมดจะเห็นว่าประกันรถเก๋งประเภท 1 เป็นประเภทที่คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้การเลือกซื้อประเภทความคุ้มครองรถที่รักของเรา สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงคือค่าเบี้ยประกันที่สามารถจ่ายได้ และความคุ้มครองที่เหมาะสมกับรูปแบบการขับขี่รวมถึงเลือกบริษัทที่ไว้วางใจได้ มีการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ และเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกัน
ทําความรู้จักกับประกันรถยนต์ประเภท 1  ตัวช่วยที่ผู้หญิงยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (CarProtect 1) มีจุดเด่น ดังนี้
• “ซื้อง่าย จ่ายจริง” ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกัน
• มอบเงินชดเชยให้ระหว่างนํารถเข้าซ่อม 5,000 บาท ต่อครั้ง
• เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 13,400 บาท
• หายห่วงทุกการเดินทาง ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน สูงสุด 3 ครั้งต่อปีภายใต้โครงการเมืองไทยยิ้มได้...เมื่อรถเสีย (Roadside Assistant) เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งรถเสีย, สอบถามเส้นทาง, น้ํามันหมด, ล็อครถโดยไม่ตั้งใจ, ฯลฯ
ที่มา : http://www.mbamagazine.net/

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Brokerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น