วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เรื่องน่ารู้ ประกันชั้น3 : ASN Broker #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

www.asnbroker.co.th
เรื่องน่ารู้ ประกันชั้น3 : ASN Broker #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง


สำหรับ ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ คงคุ้นเคยกับการทำประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องทำ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่รู้จักกันว่า ประกัน พ.ร.บ. รวมถึงอาจทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจด้วย 
ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบให้เจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำได้ แต่เนื่องจากประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
เป็นประกันที่เจ้าของรถยนต์จะทำหรือไม่ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่ทำ 
อาจเพราะคิดว่าหากไม่ประมาท ขับรถระมัดระวัง ก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องซ่อมรถ หรืออาจเพราะไม่อยากเสียค่าเบี้ยประกัน 
เนื่องจากประกันรถยนต์จัดเป็นเบี้ยจ่ายแล้วทิ้ง หากปีใดไม่ได้ใช้ ความคุ้มครองของปีนั้นๆ ก็หมดไป
 
ประกันชั้น 3
      แต่จริงๆ แล้ว การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนับว่ามีความจำเป็น อย่างน้อยทำ ประกันรถยนต์ชั้น3ไว้ก็อุ่นใจกว่า
ที่ไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้เลย แม้ว่าเราจะระมัดระวังในการขับรถมากเพียงใด แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไร
ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นกับเรา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
มีโอกาสสร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย รวมถึงทรัพย์สินอย่างรถยนต์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถ
ก็ไม่ได้เป็นจำนวนเงินน้อยๆ ถึงแม้ว่าการทำประกันรถยนต์ไม่ได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
แต่อย่างน้อยประกันรถยนต์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้ ที่สำคัญยังช่วยให้อุ่นใจได้ว่า 
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เราจะมีผู้ช่วยจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้รับการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ อีกด้วย
 
ประกันภัยรถยนต์
 
ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกัน
      การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคล 
ภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้ เช่า
โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
(Third Party Bodily Injury : TPBI) หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกและ
ความรับผิดต่อความบาด เจ็บหรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 100,000 บาทต่อหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง 
ทั้งนี้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตาม กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ความคุ้มครองสำหรับบุคคลภายนอกรถคันเอาประกัน
      ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD) หมายถึง 
ความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน
200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง จำนวน เงินจำกัดความรับผิดสามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัย
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามที่ได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์
ประกันรถยนต์ชั้น 3 พิเศษ
    นอกจากนี้ยังมีการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองดังนี้
      คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย  คุ้มครองความรับผิด
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก   คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
 ที่มา http://mamotaru.postjung.com/1523920-blog-195592.html
 
 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker

 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น