วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีปล่อยกู้และลดภาษี #เรื่องเล่าเช้านี้

ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีปล่อยกู้และลดภาษี #เรื่องเล่าเช้านี้
ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีปล่อยกู้และลดภาษี #เรื่องเล่าเช้านี้

 รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการายย่อย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
 เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย(เอสเอ็มอี)
 เพื่อช่วยเหลือในช่วงเศรษฐกิจซบเซา


 นายอภิศักดิ์ ตันติวรววงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นวงเงินหนึ่งแสนล้านบาทผ่านธนาคารออม
 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งคาดว่าจะใช้ชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสิน
 เป็นวงเงิน 2800 ล้านบาท และเห็นชอบลดอัตราภาษีเงินได้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีกำไร
 ตั้งแต่300,001บาทแต่ไม่เกิน3ล้านบาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ15 และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 จากผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับนวัฒกรรมใหม่และเป็นประโยชน์เป็นระยะเวลา 5 ปี
 ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงกลางจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
 ASNBroker(ประกันภัยรถยนต์)คิดว่าน่าจะช่วนต่อลมหายใจของภาคธุรกิจไม่ได้มากก็น้อยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น