วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

ธปท.แย้ม อาจยกเลิกคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หลังพัฒนาระบบเป็นเรียลไทม์

ธปท.แย้ม อาจยกเลิกคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หลังพัฒนาระบบเป็นเรียลไทม์
ธปท.แย้ม อาจยกเลิกคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หลังพัฒนาระบบเป็นเรียลไทม์

นายประสารไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เปิดเผยว่า 
ในระยะต่อไปประเทศไทยมีโอกาสที่จะยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงิน
หรือการชำระเงินข้ามเขตพื้นที่ เนื่องจากต่อไประบบการชำระเงินจะเข้าสู่ระบบเรียลไทม์มากขึ้น
และมีความเป็นไปได้ที่ค่าธรรมเนียมต่างๆจะลดลงเพราะเมื่อพัฒนาระบบไประยะหนึ่ง
การบริการต่างๆจะสะดวกปลอดภัยคล่องตัวสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้ด้วย

อย่างไรก็ดีธปท.จะพยายามส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเช่นการบริการของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
หรือนันแบงก์ ก็จะทำให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น ช่วยให้ค่าบริการลดลงได้

“มีความเป็นไปได้ที่ต่อไปจะไม่มีค่าฟีข้ามเขตยกเลิกค่าฟีข้ามเขตเพราะปัจจุบันหลายแบงก์ก็พยายามปรับปรุงระบบ
และหลายแบงก์ก็ปรับลดค่าฟีลงต่อเนื่องแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าธุรกรรมหลายอย่างในระบบมันเกี่ยวเนื่องกัน
บริการหลายตัวของแบงก์ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมกับลูกค้าเช่นการเปิดให้บริการวันเสาร์และอาทิตย์ฯลฯ
ก็ไม่คิดค่าธรรมเนียม”นายประสารกล่าว
นายประสารกล่าวว่าธปท.ได้เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.ระบบการชำระเงินโดยหารือกับรมว.คลังแล้ว
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป โดยจะเป็นกฎหมายเฉพาะในการดูแลระบบชำระเงิน
ที่ช่วยยกระดับการกำกับดูแลระบบการชำระเงินของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเนื่องจากกฎหมายปัจจุบัน
ที่บังคับใช้อยู่อ้างอิงกฎหมายจากหลายฉบับทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การคุ้มครองการโอนเงิน และการชำระดุลให้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนกรณีเกิดการล้มละลาย
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระบบการเงิน และการคุ้มครองเงินรับล่วงหน้า(Float)เป็นต้น

ทั้งนี้ธปท.เคยนำเสนอพ.ร.บ.ต่อทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดก่อนไปแล้วแต่ยื่นไปได้เพียง2สัปดาห์ทีมเศรษฐกิจชุดเดิมก็ถูกเปลี่ยนจึงยังไม่มีการพิจารณา

สุดท้ายASN Broker(ประกันภัยรถยนต์)คิดว่าถ้าทำได้จริงจะช่วยคนระดับทำมาหากินทุกระดับให้สะดวกสบายขึ้นเวลาจะทำธุรกรรมการโอนข้ามเขตครับ
ช่วยเชียร์ให้ทำได้จริงนะครับท่านประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอบคุณภาพและที่มาจาก https://www.bot.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น