วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ครม.อนุมัติ 1.4 แสนล้านดึงสายไฟลงใต้ดินรองรับมหานครแห่งอาเซียน


ครม.อนุมัติ 1.4 แสนล้านดึงสายไฟลงใต้ดินรองรับมหานครแห่งอาเซียน
ครม.อนุมัติ 1.4 แสนล้านดึงสายไฟลงใต้ดินรองรับมหานครแห่งอาเซียน

          พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสาย
 ไฟฟ้าใต้ดิน รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วงเงินลงทุน 143,092 ล้านบาท เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์และ  รักษา สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการไฟฟ้า  ในอนาคต

          สำหรับโครงการที่จะทำประกอบด้วยโครงการย่อยที่ 1 ปี 57-65 รวม 49 เส้นทาง ระยะทาง 144.6 กิโลเมตร (กม.) แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร  99.2 กม. นนทบุรี 12.3 กม. สมุทรปราการ 33.1 กม. โครงการย่อยที่ 2 ปี 58-60 รวม 30 เส้นทาง ระยะทาง 117 กม. ในกรุงเทพมหานคร 92.6  กม. และนนทบุรี 24.4 กม. เมื่อรวมทั้งสิ้นมี 79 เส้นทาง ระยะทางรวมทั้งหมด 261.6 กม.แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 191.8 กม. นนทบุรี 36.7 กม. และสมุทรปราการ 33.1 กม. 

          สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการในเขตศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนอังรีดูนังต์ ถนนชิดลม ถนนหลังสวน ถนนสารสิน ถนนวิทยุ ถนนพระราม 4 ถนนสาทร รวม 12.6 กม. รวมทั้งยังมี พื้นที่เชื่อมโยงระบบส่งระหว่างสถานีไฟฟ้าต้นทางเพื่อสนับสนุนพื้นที่เมืองชั้นในและศูนย์กลางเขตธุรกิจ ได้แก่ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนเพชรบุรี ถนนดินแดง รวม 7.4 กม. เป็นต้น

          ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แสดงความเห็น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า โครงการนี้ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามในการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน บริเวณพื้นที่ตามแนวสายไฟฟ้าพาดผ่าน  และผลกระทบด้านอากาศและด้านคมนาคมรวมถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงควรให้ กฟน.กำหนดแนวทางป้องกันและ  แก้ปัญหาผลกระทบดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย ส่วนกระทรวงพลังงานมีข้อสังเกตว่า กฟน. ควรบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ดำเนินการอย่าง  รอบคอบรวมทั้งตรวจสอบและติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น