วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

วิธีตรวจความดันลมยางและเติมลมยาง #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

วิธีตรวจความดันลมยางและเติมลมยาง #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง
วิธีตรวจความดันลมยางและเติมลมยาง #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

ความดันลมยางที่ไม่เหมาะสม  ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถ  ความสะดวกสะบาย  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถของคุณเท่านั้น  แตการตรวจวัดความดันลมยางให้เหมาะสมอยู่เสมอยังช่วยลดปัญหารถยางแบนและยางแตกให้คุณด้วย  คุณจะลดความสิ้นเปล้องจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงเกินจำเป็นของรถได้จำนวนมาก  และยางจะมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็นปี.....โดยวิธีการท้งหมดประกอบด้วย
             ตรวจความดันลมยางเมื่อขับรถได้ประมาณ  50  กิโลเมตร
            ความดันลมยางจะวัดเป็นปอนด์ต่อสแควร์นิ้ว  (psi)   คุณควรตรวจสอบหาค่า  psi  ที่เหมาะสมสำหรับรถคุณ  และทำสติ๊กเกอร์ติดไว้ในรถบริเวณที่คุณสามารถเห็นได้ง่าย  (ซึ่งรถรุ่นใหม่มักมีไว้ใหห้แล้ว

            การใช้ที่วัดลมยางตรวจสอบ  psi  ของรถคุณ
            เปิดฝาจุกที่เติมลมยาง
            กดที่วัดลมยางลงไปจนกระทั่งเกิดเสียงฟู่แล้วจึงหยุด  เสียงฟู่นี้คืออากาศที่ออกจากยาง  ซึ่งจะไม่สร้าง  ความเสียหายใด ๆ  ต่อยางทั้งสิ้น  แต่จะปล่อยอากาศภายในยางบางส่วนทที่เกินอยู่ให้ออกมา
เข็มความดันลม   ควรพอดีกับ  psi  ที่เหมาะสมของยางรถคุณ
            ถ้าสูงเกินไปควรปล่อยความดันลมออก  โดยกดที่วัดลมยางลงไปอีกครั้ง
             ถ้าความดันต่ำเกินไป  ควรเพิ่มอากาศเข้าไปอีก  ( สถานีบริการมักมีที่ตรวจวัดความดันลมยางไว้บริการโดยไม่คิดเงิน)  หลังจากนั้นตรวจยางรถให้อยู่ในระดับ  psi  ที่เหมาะสมอีกที
             เปิดฝาจุกที่เติมลมยาง
             การเติมลม
             จอดรถให้พอดีกับเครื่องเติมลมยางในสถานีบริการ
            เปิดฝาจุกทที่เติมลมยาง
            นำสายยางเครื่องเติมลมยาง  กดลงบนที่เติมลมยางเพื่อให้อากาศแทรกตัวลงไป
             ใช้ที่วัดลมยางตรวจ  psi  ของยางรถคุณอีกครั้ง
            เมื่อเรียบร้อยแล้ว   จึงปิดจุกที่เติมลมยาง
ที่มา : http://www.asnbroker.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น