วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิริยะประกันภัย ตอบแทนความเชื่อมั่นลูกค้าที่ถูกฉ้อโกง ช่วยสมทบค่าเบี้ยกรมธรรม์ฉบับใหม่ 50% #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์

วิริยะประกันภัย ตอบแทนความเชื่อมั่นลูกค้าที่ถูกฉ้อโกง ช่วยสมทบค่าเบี้ยกรมธรรม์ฉบับใหม่ 50% #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์
วิริยะประกันภัย ตอบแทนความเชื่อมั่นลูกค้าที่ถูกฉ้อโกง ช่วยสมทบค่าเบี้ยกรมธรรม์ฉบับใหม่ 50% #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์

วิริยะประกันภัยเดินหน้าช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูก”บิ๊กอินชัวร์ กรุ๊ป”ฉ้อโกง  และตอบแทนความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท  ด้วยการช่วยจ่ายเงินสมทบค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 50% ของเบี้ยประกันภัยที่ประสงค์จะซื้อใหม่กับวิริยะประกันภัย
ตามที่มีผู้บริโภคหลงเชื่อได้ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านบริษัท บิ๊ก อิน ชัวร์ กรุ๊ป แล้วไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะไม่ได้มีการส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทผู้รับประกันภัย  และได้มีการรวมตัวเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัทบิ๊ก อิน ชัวร์ กรุ๊ป ในข้อหาฉ้อโกง ซึ่งล่าสุดได้มีการดำเนินการจับกุมตัวผู้บริหารจำนวนหนึ่งไปดำเนินคดีตามที่เป็นข่าวแล้วนั้น


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทประกันภัยที่ถูกแอบอ้าง  มีความตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่เสียหายเป็นอย่างดี  และต้องขอขอบคุณผู้ที่เสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่ได้ตัดสินใจ เลือกที่จะใช้บริการความคุ้มครองจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด(มหาชน)


ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นที่มีให้กับบริษัท  บริษัทฯ จึงขอตอบแทนด้วยการช่วยจ่ายเงินสมทบค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนครึ่งหนึ่งของราคาเบี้ยให้กับผู้ที่เสียหายตามรายละเอียดดังนี้


เงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิ1. ต้องเป็นผู้เสียหายที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2558 
2.ต้องเป็นผู้เสียหายที่เป็นผู้เอาประกันภัยกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาก่อนหน้า และประสงค์ต่ออายุกรมธรรม์เดิมผ่าน บริษัท บิ๊ก อิน ชัวร์ กรุ๊ป 
3.ต้องเป็นผู้เสียหายที่ให้ความเชื่อมั่นและประสงค์ที่จะเลือกความคุ้มครองกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีใบเสร็จรับเงินที่มีตราปลอมแปลงสัญลักษณ์วิริยะประกันภัยปรากฎอยู่ ทั้งนี้อายุความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะมีอายุการคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญารับสิทธิ

วิริยะ,ประกันภัยรถยนต์

รูปแบบการช่วยเหลือ
1 กรณีผู้ที่เสียหายยังแสดงเจตจำนงค์ต้องการความคุ้มครองจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)ต่อไป   บริษัทจะร่วมสมทบจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เสียหายจำนวน 50% ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามประเภทประกันภัยรถยนต์ที่ได้ซ้อผ่านบริษัทบิ๊ก อิน ชัวร์ กรุ๊ป
2 กรณีผู้ที่เสียหายได้รับทราบว่าถูกฉ้อโกง แต่ยังเชื่อมั่นในความคุ้มครองของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) และได้ซื้อประกันภัยหรือต่ออายุประกันภัยกับตัวแทนหรือนายหน้ารายอื่นไปแล้ว บริษัทยังคงสมทบค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราเดิมคือจำนวน 50% ของราคาเบี้ยประกันภัย ณ ปัจจุบัน เมื่อมีผู้เสียหายประสงค์ที่จะต่ออายุในปีต่อไป
3 กรณีผู้เสียหายได้ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 5(คุ้มครองเฉพาะภัยหรือที่เรียกว่า 2+ และ3+ )และประสงค์ที่จะขอรับสิทธิ์ เพื่อต้องการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ยังคงได้รับสิทธิค่าเบี้ยประกันภัยสมทบจำนวน 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยประเภท 1
4 เงินสมทบค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 50% ต้องนับจากอันตราค่าเบี้ยประกันภัย ณ วันทำสัญญารับสิทธิ
5 อายุความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะมีอายุคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญารับสิทธิ
ทั้งนี้ ผู้ที่เสียหายประสงค์ที่จะได้รับสิทธินี้ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.วิริยะประกันภัย  0-2641-3500-79 ต่อ 3333 7453 และ 7450

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
 
Motor Insuranceไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น