วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58 #เรื่องรถน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์

คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58 #เรื่องรถน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58 #เรื่องรถน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9–15 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 3,373 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,559 ราย และมีผู้เสียชีวิต 364 ราย

                 สำนักงาน คปภ. ได้ประสานบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อติดตามข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ปรากฏว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถในช่วงเทศกาลดังกล่าวเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 5,059 ราย แบ่งเป็นกรณีเสียชีวิต 426 ราย ได้รับบาดเจ็บ 4,619 ราย และทุพพลภาพ 14 ราย รวมค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ประสบภัยจากรถเรียกร้องทั้งสิ้น 153 ล้านบาท แยกเป็นกรณีเสียชีวิต 87.1 ล้านบาท กรณีได้รับบาดเจ็บ 64.9 ล้านบาท และกรณีทุพพลภาพ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งแสดงว่าผู้ประสบภัยได้ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจเพื่อเพิ่มความคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินด้วย เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 43,043 ราย คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 719 ล้านบาท สรุปผู้ประสบภัยจากรถที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์สินที่บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,102 ราย คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 872 ล้านบาท และได้รับรายงานว่าบริษัทประกันภัยกำลังดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ประสบภัยจากรถ           
                  เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า สำนักงาน คปภ. ได้ประสานบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อเร่งรัดติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยจากรถให้รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม สำนักงาน คปภ. ขอย้ำเตือนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และหากต้องการความคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินเพิ่มเติมก็สามารถทำประกันภัยรถภาคสมัครใจเพิ่มได้ เพราะหากประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดระบบประกันภัยสามารถรองรับหรือบรรเทาความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ส่วนประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 – 60 ปีขณะนี้มีกรมธรรม์ประกันภัย 200 หรือ “ประกันภัย 200” เป็นประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เบี้ยประกันราคาถูกเพียงปีละ 200 บาท ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ เงื่อนไขกรมธรรม์ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตการสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท หากเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 50,000 บาท และกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหลังกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง 120 วัน จะได้รับค่าจัดการงานศพ 10,000 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้ โลตัส ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตัวแทน/นายหน้า และบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

                  หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบประกันภัย โทรสายด่วนประกันภัย 1186
ที่มา http://www.asnbroker.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น