วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รถหาย ประกันภัยต้องชดใช้เมื่อใด : #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ประกันภัยรถยนต์

รถหาย ประกันภัยต้องชดใช้เมื่อใด : #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ประกันภัยรถยนต์


ผู้เอาประกันภัยอาจสงสัยกันว่า หากเกิดรถประกันภัยสูญหาย บริษัทประกันภัยรถยนต์จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในเมื่อไร คปภ. มีการควบคุมบริษัทประกันภัยในเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถหาย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ดังนี้
การกระทำหรือการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาข้อหนึ่ง ข้อใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ประกันรถเก่ง
ในกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้สูญหาย และผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยรถยนต์โดยได้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์แล้ว และบริษัทไม่ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
ในกรณีมีพฤติกรรมหรือเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงให้ปรากฏถึงความไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ บริษัทได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินการทางคดีต่อไป และบริษัทได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้กรมการประกันภัยทราบแล้ว แต่บริษัทไม่ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดการสูญหาย เว้นแต่ได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์รายดังกล่าวอยู่ 
ประกันรถเก๋ง

กล่าวคือหากรถหาย บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่า การสูญหายนั้นเกิดขึ้นจากการทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ต้องจ่ายค่าเงินค่าสินไหมทดแทนภายใน 45 วัน หากบริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กำหนดนี้ คปภ.ถือว่าบริษัทประกันภัย ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน คปภ.สามารถลงโทษบริษัทประกันภัยได้โดยทำการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทและเรียกเก็บค่าปรับได้
ดังนั้นผู้เอาประกันภัยที่เกิดเหตุรถหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ภายในอย่างช้าไม่เกิน 45 วัน บริษัทประกันภัยจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้ากว่านี้กำหนดเวลานี้ไม่ได้

ขอขอบคุณข้อมูลโดย tqm.co.th/เกร็ดความรู้/รถหาย-ประกันภัยต้องชดใช้เมื่อใด?id=8041

เผยแพร่เพิ่มโดย Asn Broker

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog

ขอฝากกิจกรรม ไว้ด้วยนะครับ  เช็คเบี้ยฟรีวันนี้รับฟรี Voucher ส่วนลดคาร์แคร์

ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Asn Broker?Campaign

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker นายหน้าประกันรถยนต์ ออนไลน์อันดับ 1 ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์,โปรโมชั่น รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 1,พ ร บ รถยนต์,ราคา ประกัน ชั้น 1 ,เบี้ยประกันภัยรถยนต์,โปรโมชั่นรถ,ประกัน ชั้น1 ราคา,เมื่องไทย ประกันภัย รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 3,เช็คเบี้ยประกันภัย รถยนต์

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น