วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกันภัยรถยนต์ กับ การติดแก๊ส แล้ว ประกันรถ ขาดไหม? : ต่อประกันรถยนต์ ประกันรถเก๋ง ASN Broker

ประกันภัยรถยนต์ กับ การติดแก๊ส แล้ว ประกันรถ ขาดไหม? : ต่อประกันรถยนต์ ประกันรถเก๋ง ASN Broker


ติดแก๊สแล้วประกันขาดไหม?

เรื่องของประกันภัยเกียวกับการติดแก๊ส

เรื่องของการประกันภัย นั้น มีความเข้าใจผิดและความไม่เข้าใจอีกมาก

ในส่วนของประกันที่ให้มาเกี่ยวกับการติดแก๊สในชุดหัวฉีดนั้น ระบุไว้ว่ากรณีเกิดอุปกรณ์แก๊สบกพร่องทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไม่เกี่ยวกับการเฉียวชนและการที่ชุดแก๊สให้ประกันเป็นล้าน
ก็จะต้องให้ประกันหลักภาคสมัครใจจ่ายก่อน เช่น
               มูลค่ารถ 1 ล้านบาท ประกันหลักภาคสมัครใจ จะจ่าย 80 % คือ 8 แสน ชุดแก๊สไปจ่ายส่วนที่ขาดอีก 2 แสนให้เต็มมูลค่ารถ แต่นั้นหมายถึงไหม้หมดคันแบบไม่มีเหลือ (หรือ total loss) และยังต้องมาดูอีกว่า ไหม้จากอุปกรณ์แก๊สบกพร่อง ซึ่งเป็นไปได้ยาก เพราะระบบแก๊สหากเกิดความพิดพลาดมันจะตัดกลับเป็นน้ำมัน เทคโนโลยีแก๊สน่าจะบอกว่าก้าวมาถึงขั้นขีดสุดในเรื่องของความปลอดภัย
               แต่สิ่งที่จะเกิดได้ง่ายหากจะเกิดเพลิงไหม้ได้มากที่สุดไม่ใช่ที่อุปกรณ์แก๊ส แต่อยู่ที่คนติดแก๊ส และหากความผิดพลาดจะเกิดกับคนที่ติดตั้ง นั้นหมายความว่าประกันที่แถมมาในชุดหัวฉีดก็จะไม่ได้จ่าย หากเกิดแบบนั้นก็จะต้องเป็นความรับผิดชอบของร้านติดตั้งแก๊สที่จะต้องรับผิดชอบลูกค้า ซึ่งหลักฐานในการยืนยันคนผิดจะอยู่ที่เอกสารที่ออกใบรับรองติดตั้ง และชื่อวิศวะที่ตรวจสภาพ จึงต้องไปไล่กับ 2 คนนี้ ซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์แก๊ส
               หากมีความผิดพลาดจากอุปกรณ์แล้วเกิดเพลิงไหม้จริง ก็จะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางอีกว่ามาจากสาเหตุอะไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องมีการติดตั้งให้ถูกกฎหมายทุกข้อ
                ทำไมต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าหน่วยงานวิศวะนั้นมีการแปลเอกสารที่เป็นกฎหมายของเมืองนอก มาเป็นกฎหมายในการติดตั้งแก๊ส http://apps.dlt.go.th/ngv/Car-LPG-23Dec51/lpg_car04.pdf

เป็นการรวมหัวกันกับหลายหน่วยงาน แต่สิ่งที่ทำเป็นกฎหมายทั้งหมด มีจุดประสงค์เดียวครับ คือ เรืองความปลอดภัยของผู้บริโภค
             
ดังนั้น ประกันภัยจึงมองว่าหากติดตั้งตามกฎหมายแล้วก็ยากที่จะเกิดอุบัติเหตุ หากไม่มีการเฉี่ยวชน นั้นคือ การติดตั้งที่ไม่ถูกกฎหมายนั้นหมายถึงประกันที่ให้มาในชุดหัวฉีดถือ เป็นโมฆะ ตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้ง ประกันไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะติดถูกต้องหรือป่าว ก็ต้องรอเกิดอุบัติเหตุจึงค่อยตรวจสอบ ติดมาได้ถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งประกันใหญ่ของรถด้วย
               ประกันหลักภาคสมัครใจ ของรถนั้น จะยอมรับประกันเรื่องแก๊สให้เราต่อเมื่อ เรามีใบรับรองการติดตั้ง และใบวิศวะที่ตรวจสอบการติดตั้ง เพราะนั่นประกันก็มองแล้วว่ามีความเสี่ยงน้อยมากที่จะเกิดหากติดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหากเราเอาเอกสารที่ร้านแก็สให้ไปลงเล่มที่ขนส่ง แล้วแจ้งประกันว่าติดแก๊ส ประกันจะคำนวนเบี้ยที่ติดแก๊ส จากราคาที่ติด แล้วเก็บเราเพิ่ม อย่าหลบเลี่ยงเพื่อไม่ให้จ่ายเบี้ยประกันเพิ่มจากการติดตั้งแก๊สจึงเป็นผลเสียมากกว่าผลดี และเมื่อประกันเก็บเบี้ยเราเพิ่มไปแล้ว นั้นหมายถึงเขาจะต้องดูแลในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งหมด และไม่ว่าหากเกิดรถชน แล้วอุปกรณ์แก๊สเสียหาย ก็ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์แก๊สด้วย เพราะเงินที่เขาเก็บไป จะหมายถึงอุปกรณ์แก๊สเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถ สามารถให้ร้านแก๊สที่เป็น บจก. ทำเรื่องเขึยนเคลมอุปกรณ์แก๊สได้ เนื่องจากประกันต้องใช้ vat แต่หากติดตั้งไม่ถูกต้อง แม้กระทั้งประกันของแก๊ส หรือ ประกันของรถ ก็จะไม่ได้รับผิดชอบครับ เนื่องจากมีข้อยกเว้นอยู่ แต่คนที่รับผิดชอบจะต้องไปไล่กับ ร้านที่ติดตั้งที่เซ็นต์ใบรับรอง (ซึ่งบางร้้านก็ไม่มี) แล้ต้องไปไล่กับวิศวะที่เซ็นต์ใบกันอีกครั้ง
           ดังนั้นการติดตั้งที่ถูกต้องให้อยู่ในเรื่องของกฎหมายจะดีที่สุด

ยกตัวอย่าง
ในส่วนของ pajero นั้นสิ่งที่สำคัญทีสุดเห็นจะเป็น ส่วนท้ายสุดของถัง ต้องห่างส่วนท้ายสุดของรถ ไม่น้อยกว่า 20 ซม.
           ประกันรถยนต์จะต้องรับประกันเรื่องอัคคีภัยด้วย หากเราทำถูกต้อง ต้องติดให้ถูกต้อง และแจ้งขนส่ง แต่หากลงเล่มแล้วแต่ติดผิดกฎหมายอยู่ก็อย่าได้อุ่นใจ เพราะว่าประกัน ไม่ไม่ว่าที่ไหน ไม่ได้จ่ายเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี เนื่องจากมีเงื่อนไขที่ยกเว้นอยู่ การปฏิบัติให้ถูกต้องจึงเป้นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการติดตั้งแก๊สให้ถูกต้อง และ แจ้งประกันเพื่อจ่ายเบี้ยเพิ่มเพื่อความสบายใจในการใช้แก๊สข้อคิดก่อนการติดตั้งแก๊ส
1. ศึกษาคู่มือการรับประกันรถยนต์ ถึงเงื่อนไขการรับประกันกรณีติดตั้งแก๊ส หรือ เพิ่มถังว่าจะทำให้ประกันขาด หรือไม่
2. ราคาแก๊สอาจจะลอยตัว ก่อนติดตั้ง ลองคำนวณประมาณการก่อน
3. คิดจุดคุ้มทุน ด้วยว่า ต้องขับเป็นระยะทางเท่าไร ในระยเวลาเท่าไร จึงจะคุ้มทุน
EX.
น้ำมันลิตรล่ะ 30
LPG ลิตรล่ะ 10
ราคาห่างกัน 3 เท่า (1/3)
สมมุติกินน้ำมัน 10 กิโล/ลิตร วิ่ง 20,000 กิโล = 2000 ลิตรX 30= ค่าน้ำมันเฉลีย 60,000 บาท
ถ้าเป็นแก๊ส 2,000 ลิตร X 10 = ค่าแก๊สเฉลี่ย 20,000 บาท

ประหยัดได้40,000บาท
ขอขอบคุณข้อมูลโดย cymiz.com/forum/index.php?topic=1710.0 คุณ cymiz
เผยแพร่เพิ่มโดย Asn Broker
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Asn Broker?Campaign
 
ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์
 
ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker นายหน้าประกันรถยนต์ ออนไลน์อันดับ 1 ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์,โปรโมชั่น รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 1,พ ร บ รถยนต์,ราคา ประกัน ชั้น 1 ,เบี้ยประกันภัยรถยนต์,โปรโมชั่นรถ,ประกัน ชั้น1 ราคา,เมื่องไทย ประกันภัย รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 3,เช็คเบี้ยประกันภัย รถยนต์
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น