วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

กรณีที่ประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ : ASN Broker ต่อประกันรถยนต์ #ประกันภัยรถยนต์กรณีที่ประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ : ASN Broker ต่อประกันรถยนต์ #ประกันภัยรถยนต์

insure
กรณีที่ประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
 • เมื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือมี แต่ว่าใบอนุญาตหมดอายุเกิน 180 วัน หรือถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย
 • ผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเมาถึงขนาดไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้
 • ผู้ขับขี่มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เช่นขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
 • ผู้ขับขี่ใช้รถนอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
 • เมื่อผู้ขับขี่ใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย
 • ผู้ขับขี่ใช้รถในการแข่งขัน หรือทดลองความทนทาน หรือความเร็วทางกำลัง
 • ผู้ขับขี่ใช้รถในการลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลางจูง หรือถูกผลักดันได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย
 • การใช้รถโดยบุคคลของอู่ เมื่อรถยนต์ได้ถูกส่งมอบให้อู่ทำการซ่อม เว้นแต่การซ่อมนั้น บริษัทเป็นผู้สั่ง หรือการยินยอม
ข้อควรระวัง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรถยนต์คันเอาประกันภัย เช่น เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ เปลี่ยนหมายเลขทะเบียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่ทำให้สภาพของรถยนต์เปลี่ยนลักษณะไป ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งบริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ผู้เอาประกันภัยรถยนต์จะต้องไม่ไปตกลงยินยอมเสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด เลือกประกันภัยอย่างไรดี
 • ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ เราไม่มีทางรู้ว่าหากเผอิญขับรถไปชนคนตาย เราจะรับผิดชอบถึงแค่ไหน จำนวนเงินเอาประกันภัยต้องให้สูง ไม่ใช่ 5,000 บาท หรือ 10,000 บาทต่อคน เพราะว่าเงินจำนวนขนาดนี้เจ้าของรถสามารถรับผิดชอบเองได้
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวนเงินเอาประกันภัยต้องสูงไว้เหมือนกัน สมัยนี้รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีราคาเกิน 500,000 บาทขึ้นไป
 • ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ หรือลักทรัพย์ ภัย 2 อย่างนี้จะทำให้รถยนต์เสียหายเต็มราคารถได้
 • ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชน ความคุ้มครองอันนี้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ค่อนข้างสูง หากเราขับเองและใช้ความระมัดระวัง เราจะประหยัดได้ โดยซื้อแบบที่เรายอมรับผิดส่วนแรกของความเสียหายเป็นเงินจำนวนหนึ่ง การประกันภัยรถยนต์แบบนี้ทำให้มีโอกาสได้รับส่วนลดสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายดี ขึ้น
และขอบคุณข้อมูลและภาพจาก http://www.tqm.co.th/
นำเสนอข้อมูลโดย Asn Broker
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Asn Broker?Campaign
 
ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์
 
 ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker นายหน้าประกันรถยนต์ ออนไลน์อันดับ 1 ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์,โปรโมชั่น รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 1,พ ร บ รถยนต์,ราคา ประกัน ชั้น 1 ,เบี้ยประกันภัยรถยนต์,โปรโมชั่นรถ,ประกัน ชั้น1 ราคา,เมื่องไทย ประกันภัย รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 3,เช็คเบี้ยประกันภัย รถยนต์
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น