วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จราจร ของบ 190 ล้าน เพิ่ม ระบบเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ และ ตั้งกล้องจับผิดฝ่าไฟแดงเพิ่ม

จราจร ของบ 190 ล้าน เพิ่ม ระบบเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ และ ตั้งกล้องจับผิดฝ่าไฟแดงเพิ่ม
จราจร ของบ 190 ล้าน เพิ่ม ระบบเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ และ ตั้งกล้องจับผิดฝ่าไฟแดงเพิ่ม
  นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการ สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า ในแต่ละปี กทม.
  จะมีโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจการของตำรวจจราจร อาทิ การจัดซื้อเครื่องหมายจราจร
  อุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร การอบรมงานจราจร การศึกษาดูงาน เป็นต้น
  โดยจะใช้งบประมาณจากเงินค่าปรับที่ได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งในแต่ละปี
  กทม.จะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเฉลี่ย 30-50 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินครึ่งหนึ่งของค่าปรับในแต่ละปี
  และถือว่าเป็นงบประมาณที่ยังน้อยมาก หากเทียบกับการที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนงานจราจร
  หรือนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ

  อย่างไรก็ตาม ในส่วนการดำเนินการพัฒนาระบบงานจราจรนั้น ทาง กทม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
  ได้มีการประชุมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขการจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯนั้น ทางตำรวจท้องที่จะแจ้งความประสงค์มายัง กทม.

  


  เพื่อขอสนับสนุนอุปกรณ์จราจรต่างๆ นอกจากนี้ กทม.ยังจะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงงานจราจร
  เช่น อุปกรณ์การจราจรที่ชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน หรือถูกเฉี่ยวชนได้รับความเสียหาย เฉลี่ยประมาณปีละกว่า 10 ล้านบาท
   
สำหรับโครงการที่ตำรวจจราจรขอให้ กทม.สนับสนุนเพิ่มเติมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับผู้กระทำผิด
  ได้แก่ ขอสนับสนุนติดตั้งกล้องจับผิดฝ่าไฟแดงเรดไลต์คาเมร่าเพิ่มเติมอีกจำนวน 60 ทางแยก ใช้งบ ประมาณ 400 ล้านบาท
  และขอสนับสนุนระบบอีทิกเก็ต หรือระบบเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 190 ล้านบาท
  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของบประมาณ.

ที่มา http://www.asnbroker.co.th 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น