วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไทย-ญี่ปุ่นจับมือพัฒนาประกันภัยรถยนต์

ไทย-ญี่ปุ่นจับมือพัฒนาประกันภัยรถยนต์

นายนพดล สันติภากรณ์ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น และสถาบันประกันภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา The Insurance School (Non-Life) of Japan Overseas Seminar 2014 ในหัวข้อ "Achieving Healthy Growth in the Automobile Insurance Market"  ซึ่งปีนี้เน้นประเด็นการประกันภัยรถยนต์ โดยจะมีการนำเสนอภาพรวมของตลาดการประกันภัยรถยนต์และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล การรับประกันภัย ผลิต ภัณฑ์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และการจัดการสินไหมทดแทนของประเทศญี่ปุ่น ให้กับบริษัทประกันวินาศภัยของไทยที่เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการประกันภัยของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ที่มา:http://www.asnbroker.co.th/news.php?id=515

ประกันภัยรถยนต์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น