วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

มาดูรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พ.ร.บ. ประกัน #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

มาดูรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พ.ร.บ. ประกัน #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์
มาดูรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พ.ร.บ. ประกัน #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์


ประเภทรถที่ต้องทําประกันภัย พ.ร.บ.

รถที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ
ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วย
MotorInsurance
รถที่รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.
1. รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสำหรับผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์
2. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
3. รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น 4. และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
5. รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

ที่มา: http://www.asnbroker.co.th 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น