วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แถลงการณ์ รพ.รามาธิบดี ฉบับที่ 3 อาการปอ ทฤษฎี สหวงษ์ #strongerpor

แถลงการณ์ รพ.รามาธิบดี ฉบับที่ 3 อาการปอ ทฤษฎี สหวงษ์ #strongerpor
แถลงการณ์ รพ.รามาธิบดี ฉบับที่ 3 อาการปอ ทฤษฎี สหวงษ์ #strongerpor

แถลงการณ์ รพ.รามาธิบดี ฉบับที่ 3 อาการปอ ทฤษฎี สหวงษ์ #strongerpor

ความคืบหน้าอาการป่วยจากไข้เลือดออกของนายทฤษฏี สหวงศ์(ปอ)

อาการโดยทั่วไปยังมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดอยู่ ต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ
และยังมีภาวะ infection-associated hemophagocytic syndrome
(IAHS)

สัญญาณชีพโดยทั่วไปคงที่มากขึ้น การทำงานของตับดีขึ้น ภาวะไตวายคงที่ ยังต้องใช้เครื่องฟอกไต
และเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
(Extracorporeal Membrane Oxygenator:ECMO)อย่างต่อเนื่อง

ค่าออกซิเจนในเลือด เกลือแร่ และความเป็นกรดในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ การทำงานของสมอง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลตรวจไข้เลือดออกพบเป็นเชื้อไข้เลือดออกชนิดที่2 (Dengue Type2)
ยังไม่พบการติดเชื้อแทรกซ้อนเพิ่มเติมขึ้น

โดยสรุป ผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และยังคงต้องได้รับการเฝ้าระวังใน CCU อย่างต่อเนื่อง
ASN Broker ขอเอาใจช่วยด้วยคนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น