วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มาดู ปัจจัยกำหนดอัตรา เบี้ย ประกันภัยรถยนต์

มาดู ปัจจัยกำหนดอัตรา เบี้ย ประกันภัยรถยนต์
มาดู ปัจจัยกำหนดอัตรา เบี้ย ประกันภัยรถยนต์

เบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประกันชั้น1,2,2+,3,3+,5) ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่อาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกัน ดังนี้

http://variety.phuketindex.com/wp-content/uploads/2010/10/used_car_loan-1.jpg
ลักษณะการใช้รถ

ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมมากสุด คือ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เช่น รถยนต์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า จะเสียเบี้ยประกันถูกกว่า
ขนาดรถยนต์
รถขนาดเล็กมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถขนาดใหญ่ เบี้ยประกันภัยจึงต้องต่ำกว่า
กลุ่มรถยนต์
รถแต่ละยี่ห้อมีราคาอะไหล่และค่าซ่อมแตกต่างกัน จึงได้แบ่งกลุ่มรถยนต์ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัยราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่เป็นตัวกำหมดอัตราเบี้ยประกันภัย
อายุรถยนต์
เป็นตัวแปรที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อายุผู้ขับขี่
ผู้ที่มีอายุในวัยหนุ่มสาว มีความคึกคะนอง และมีสถิติเกิดอุบัติเหตุ สูงกว่าวัยกลางคน
การระบุชื่อผู้ขับขี่
จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
จำนวนเงินเอาประกัน
วงเงินเอาประกันสูงย่อมต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ำกว่า
อุปกรณ์พิเศษ
เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ อุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น


http://www.asnbroker.co.th/friendgetfriend72930.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น