วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

MSIG Safe Guard ( New Plan ) เอ็มเอสไอจี เซฟการ์ด ใหม่ 2013:ASN Broker โปรโมชั่น รถยนต์ ประกันภัยMSIG Safe Guard ( New Plan ) เอ็มเอสไอจี เซฟการ์ด ใหม่ 2013:ASN Broker โปรโมชั่น รถยนต์ ประกันภัย

MSIG Safe Guard ( New Plan )
Effective period 1/5/2013 – 31/12/2013
ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 500,000 บาท ต่อคน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 บาท ต่อครั้ง
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ( 5 ที่นั่ง ) 100,000 บาท ต่อคน
ค่ารักษาพยาบาล ( 5 ที่นั่ง ) 100,000 บาท ต่อคน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท ต่อครั้ง
msig-newplan
*EXCESS = 2000 :
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2000 บาท กรณีรถชนกับยานพาหนะทางบก และเป็นฝ่ายประมาทเท่านั้น
หมายเหตุ :
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการรับประกันภัย :-
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท / รถยนต์กระบะบรรทุก (320) น้้าหนักไม่เกิน 4 ตัน
- รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- ไม่รับประกันรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถ Sport, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นที่น้าเข้า, รถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม เช่น โครงเหล็กหรือหลังคาหรือมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
- รถยนต์ยี่ห้อ Benz – รับประกันได้เฉพาะแผน Safe 3, 4, 5, 6 เท่านั้น
- มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่้ากว่าจ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
- ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
- ซ่อมอู่ประกัน
- อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate หากปีต่ออายุมี LR ต่่ากว่า 50% ลดเบี้ยสูงสุด 500 บาท
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
- ฟรี MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก้าหนด
เอกสารประกอบการท่าประกันภัย
- ใบคำขอเอาประกันภัย
- สำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์
- หน้าตารางกรมธรรม์เดิม หรือใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ (ถ้ามี)
- ส้าเนาบัตรประชาชน

ขอบคุณที่มา:http://www.insurancethai.net
เรียบเรียงข้อมูลโดย Asn Broker
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
 
 
ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Asn Broker?Campaign
 
ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น