วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

HONDA CIVIC ซิวรางวัลความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP


HONDA CIVIC ซิวรางวัลความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP 
จากการทดสอบการชนด้านหน้าแบบเยื้องศูนย์และได้คะแนน 82% ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก (Child Occupant Protection: COP) นับเป็นอีกหนึ่งความความสำเร็จ หลังจากเมื่อปี 2555 ที่ Honda City ผ่านการทดสอบความปลอดภัยระดับ 5 ดาว และด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารเด็กได้คะแนน 81%

Honda นำเสนอรถยนต์ที่มีสมรรถนะความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กและกลาง ถึง 2 รุ่น การทดสอบการชนเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความปลอดภัยของรถยนต์ของ ASEAN NCAP จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยความปลอดภัยบนท้องถนนของมาเลเซีย (The Malaysian Institute of Road Safety Research: MIROS) กระทรวงคมนาคมโดยนับตั้งแต่ปี 2554 สถาบันวิจัยความปลอดภัยบนท้องถนนของมาเลเซีย ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Global NCAP ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในสหราชอาณาจักรเพื่อมุ่งลดอัตราการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เร่งสร้างสรรค์ยานยนต์ที่มี ระบบเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยของยานยนต์ ที่เชื่อถือได้

สำหรับผู้บริโภคทั่วโลกสถาบันวิจัยความปลอดภัยบนท้องถนนของมาเลเซียเป็นสถาบันอิสระที่มีบทบาทหน้าที่ในการทดสอบการชน
รถยนต์ รุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน การทดสอบการชนครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2 (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2556) ซึ่งเป็นการทดสอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ (SUV) และรถยนต์อเนกประสงค์ (MPV) จำนวนทั้งหมด 11 รุ่น รวมรถยนต์ Honda Civic ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกให้กับประเทศอินโดนีเซียได้รับเลือกเป็นหนึ่ง ในกลุ่มรถยนต์ทดสอบ โดยรถยนต Honda Civic รุ่นนี้มีสมรรถนะด้านความปลอดภัยเหมือนกับรถยนต์ Honda Civic ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย

นายพิทักษ์พฤทธิสาริกร รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท 
Honda Automobile Thailand Co. ltd กล่าว ว่า “ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ Honda Civic รุ่นปี2013 ผ่านการทดสอบความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นการทดสอบการชนโดย ASEAN NCAP สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Honda ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ที่มีคุณภาพ และมีระบบความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เพื่อความมั่นใจ และความปลอดภัยในการเดินทาง”


สำหรับ Honda Civic ประกอบด้วยโครงสร้างตัวถังแบบ G-CON ที่ช่วยจัดการแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการชนด้านหน้า และลดระดับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการชนกันระหว่างรถทั้งยังมีอุปกรณ์ความ ปลอดภัย มาตรฐาน เช่น ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านผู้ ขับขี่และผู้โดยสาร ถุงลมคู่หน้า Dual SRS ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ i-Side Airbags ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวVSA และระบบพวงมาลัยพร้อมระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย (MotionAdaptive Electric Power Steering System : MA-EPS)* ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทิศทางของตัวรถได้อย่างแม่นยำและช่วยลดการเกิด อาการหน้าดื้อโค้ง หรือท้ายปัด

สำหรับการทดสอบการชน ของASEAN NCAP เป็นการทดสอบการชนทางด้านหน้า ซึ่งรถยนต์ที่เข้าร่วมทดสอบจะพุ่งชนสิ่งกีดขวางซึ่งทำด้วยอลูมิเนียมที่ ความเร็ว 64 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีหุ่นทดสอบขนาดผู้ใหญ่ 2 ตัว นั่งอยู่ด้านหน้า และหุ่นทดสอบขนาดเด็กจำลองอายุ 3 ปี และ 18 เดือน อย่างละ 1 ตัว นั่งอยู่ในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กทางด้านหลังและบันทึกผลการทดสอบด้วยระบบ เซนเซอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ตัวหุ่นทดสอบและที่รถยนต์ จากนั้นจึงเทียบผลที่ได้กับระดับความปลอดภัยของ NCAP.

นอกเหนือไปจาก ความปลอดภัยของตัวรถแล้ว สำนักงานใหญ่ของ Honda ประเทศญี่ปุ่นยังเปิดเผยว่า Honda ได้รับคะแนนสูงสุดด้านการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นจากรายงานการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 500 บริษัททั่วโลก ประจำปี 2556 โดยซีดีพี (Carbon Disclosure Project)*1 ซึ่งได้วิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก 500 บริษัทในการจัดทำมาตรการเพื่อจัดการปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)ซึ่งผลจากการประเมินความก้าวหน้าด้านการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูล รายงานฉบับดังกล่าวระบุว่า Honda เป็นหนึ่งใน 12 บริษัทที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน

รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของ 500 บริษัททั่วโลกประจำปี 2556 โดย CDP ระบุว่า Honda เปิดเผยการประเมินข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท Honda ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และจากการใช้งานของลูกค้าตลอดทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้า Honda สอดคล้องตามเกณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Protocol หรือ GHG Protocol นอกจากนี้ Honda ยังเป็นบริษัทแรกของโลกที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ Scope ทั้งหมด ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทำให้ได้รับการประเมินในระดับสูง ส่งผลให้ Honda ได้รับคะแนนสูงสุดในการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น ทั้งยังมีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสูงกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วย

Honda ยังเป็นหนึ่งใน 60 บริษัท ที่อยู่ในรายชื่อบริษัทผู้นำด้านการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอน (CDLI-Carbon DisclosureLeadership Index) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จึงนับเป็นบริษัทที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก นอกจากนี้ Honda ยังเป็นหนึ่งใน56บริษัท ที่อยู่ในรายชื่อบริษัทผู้นำด้านการจัดการก๊าซคาร์บอน (CPLI-Carbon Performance Leadership Index) ทั้งหมดนี้ทำให้ค่ายรถแห่งนี้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานอย่างจริงจังในการ จัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ Honda ในการสร้างสรรค์ "ผลิตภัณฑ์ที่มอบความสุขในการเดินทางให้กับผู้คน”(The Joy and Freedom of Mobility) เพื่อ “การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมอันยั่งยืน”(A Sustainable Society where People Can Enjoy Life) Honda ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ท้องฟ้าที่สดใสเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป” (Blue Skies for Our Children) โดย Honda จะขยายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค และยังคงเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป.
News Update : 2012-09-24
www.asnbroker.co.th
เรียบเรียงข้อมูลโดย Asn Broker
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog , Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress Asn Broker Journal Blog
ขอฝากกิจกรรม ไว้ด้วยนะครับ  กิจกรรม จับ แจก ฟรี ตั๋วหนัง !! 
ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Asn Broker Campaign
ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น