วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

  กิจกรรม Like & Share ลุ้นรับตั๋วคอนเสิร์ต
  ประกันภัยรถยนต์


  กิจกรรม "Like & Share"
  จัดขึ้นเพื่อให้ชาว Fan Page บน Facebook ของ ASN Broker เพื่อร่วมลุ้นรับบัตรชมคอนเสริ์ต
  Black Head White line จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง
  กติกาง่ายๆ ดังนี้
  1. Like หน้า Fanpage ของ ASN
  2. Share รูปกิจกรรมไปยังหน้า Wa...ll ของคุณ
  3. Comment ใต้รูปกิจกรรมว่า “www.asnbroker.co.th ประกันภัยชั้น1”
  4. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ณ.ขณะนี้ ไปจนถึง 1 ก.ย. 56
  5. 1 ID Facebook ต่อ 1 สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
   คลิกลิงค์ เพื่อร่วมกิจกรรมได้เลยครับ
  ทาง ASN Broker จะจับรางวัลและประกาศผล ผู้โชคดีจำนวน 2 ท่านที่ทำตามกติกา ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2556
  (ทางผู้โชคดีจะต้องติดต่อเข้ามาภายในวันที่ประกาศ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)ดูเพิ่มเติม

Like & Share to win concert tickets.


Do "Like & Share".
Held to the Fan Pjavascript:void(0); a chance to win ASN Broker to get concert tickets.
Black Head White line 2 prizes, 2 seats.
Rules are simple.
1. Like Pages Fanpage of ASN.
2. Share Events to Wa ... ll your
3. Comment of the events that "Www.asnbroker.co.th. First class insurance ".
Four. Activity began at this time to 1 Sep 56.
5. 1 ID Facebook with the first right to participate.


Click the link to join me.
The ASN Broker will draw and announce the result. Winner number two will follow the rules within 2 Sep 2556.
(The winners will be contacted by the Post. To facilitate the delivery of the prize. Otherwise it will be deemed a waiver) to see more.
designblaclhead1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น